TEL: 0 (216) 550 86 00 | FAX : 0 (216) 550 86 02


Security Awareness Danışmanlık Hizmetleri

Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye erişim kolaylaştıkça bilginin korunması giderek daha önem kazanmıştır. Kurumların sahip olduğu en değerli varlık olan bilginin sürekli korunabilmesi için sadece teknik önlemler yeterli değildir. Güvenliğin en zayıf unsurunun insan faktörü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kurum çalışanlarının güvenlik bilincinin ve farkındalığının oluşturulması gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Farkındalık Danışmanlığı kapsamında, kurum içinde güvenlik farkındalığı oluşturmak adına şirketlerle birlikte çalışılarak, kurumiçi bilinçlendirme programları oluşturulmaktadır. Bilinçlendirme programları kapsamında; MT Teknoloji'nin deneyimli güvenlik

danışmanları ve eğitmenleri tarafından şirket çalışanlarına eğitim ve seminerler verilmekte, bilgilendirme bültenleri ve kitapçıkları, çeşitli renkli broşür, poster, animasyon ve karikatür gibi materyaller aracılığıyla farkındalık geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.


E-Bülten Kayıt