TEL: 0 (216) 550 86 00 | FAX : 0 (216) 550 86 02


PCI DSS Danışmanlık Hizmetleri

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı, Mastercard ve VISA kredi kartı organizasyonları tarafından belirlenmiş verinin kullanımı, korunması, saklanması, provizyonu ve iletimi ile ilgili ortak güvenlik standardıdır. Kısaca PCI-DSS olarak adlandırılmaktadır. Kredi kartları ile işlem yapan tüm üye işyerleri ve alıcı bankalar PCI-DSS standardına uymak zorundadır.

Kredi kartı sahiplerini korumayı yönelik hazırlanan PCI-DSS, standartlara uymayan şirketlerin kredi kartı ile satış yapma yetkisini durdurmaya kadar varan yaptırımlara sahiptir. PCI Veri Güvenliği standartlarının bilişim sektörünü ilgilendiren en önemli zorunluluklarından biri de güvenlik denetimleridir.

MT Teknoloji, PCI-DSS danışmanlık hizmetleri kapsamında; zafiyet taramaları, penetrasyon testleri, PCI-DSS uygunluğu için pre-audit çalışmaları, olası eksikliklerin raporlanması, önerilerin geliştirilmesi, iyileştirme çalışmaları aşamalarında deneyimli güvenlik danışmanları ile destek vermektedir.


E-Bülten Kayıt