TEL: 0 (216) 550 86 00 | FAX : 0 (216) 550 86 02


ISO 27001 Danışmanlık Hizmetleri

ISO 27001, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model oluşturmak ve gereksinimleri belirtmek amacıyla hazırlanmış bir standarttır.

ISO 27001 sertifikası ile şirketler, bilgi güvenliğini dikkate aldığını ve kurumsal risklerini gerektiği gibi tanımlayarak, etkin risk yönetimi ile bilgi güvenliğini sağladığını, geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davrandığını bağımsız bir şekilde göstermektedir. Bu sayede ISO 27001 sertifikalı şirketler, rakip firmalara karşı güven avantajı sağlar.

MT Teknoloji, ISO 27001 standartlarına uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması için kurumlara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Risk analizlerinin yapılması, uygun kontrol ve önlemlerin belirlenmesi, politika, standart ve prosedürlerin geliştirilmesi, dokümante edilmesi gibi bileşenlerden oluşan bu çalışmalar, standartta belirtilen metodolojilere uygun şekilde yürütülmektedir.


E-Bülten Kayıt