TEL: 0 (216) 550 86 00 | FAX : 0 (216) 550 86 02


COBIT Danışmanlık Hizmetleri

Dünya'da ve Türkiye'de bilgi teknolojileri sistemlerinin yeterince denetlenmemesinden kaynaklanan bazı sıkıntılar sonucunda çeşitli standart ve yönetim çerçevelerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca bankalara COBIT'te yer alan usul ve esaslar uygulanmalıdır.

Bununla birlikte, ABD'nin SOX (Sarbanes - Oxley) kanununa göre New York borsasında işlem gören tüm firmalar COBIT'i esas alan SOX denetimlerine tabi olmak zorundadır. Diğer ulusal ve uluslararası düzenlemelerin birçoğu da bilgi teknolojileri kontrol güvencesine ilişkin COBIT'i esas almaktadır. Bu kapsamda COBIT Türkiye'de son zamanlarda giderek yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır.

MT Teknoloji'nin deneyimli, konusunda uzman danışmanları tarafından verilen COBIT danışmanlık hizmetleri kapsamında; kurumların Bilgi Teknolojileri süreçlerinin incelenmesi, denetimlere hazırlanması, olası eksikliklerin raporlanması ve önerilerin geliştirilmesi aşamalarında destek verilmektedir.


E-Bülten Kayıt